ระบบกระจายเสียงไร้สาย / ระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย/ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย (Wireless Audio Broadcasting System)/ระบบกระจายเสียงสาธารณะแบบไร้สาย(Wireless Public Address System)/ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย (Automatic Wireless Audio Broadcasting System) คือการกระจายเสียงผ่านคลื่นวิทยุ หรือผ่านโครงข่าย หรือเครือข่ายการสื่อสารที่ไม่ได้ใช้สาย (Wireless Network) เช่น ระบบกระจายเสียงผ่านโครงข่าย/เครือข่ายไอพี, ระบบกระจายเสียงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต,IP Network Public Address System ,IP Network Audio System,IP Network Audio Broadcast System เป็นต้น

จำหน่ายและให้บริการ ระบบเสียงตามสาย/ระบบเสียงไร้สาย โดยเฉพาะ

สอบถามรายละเอียด 0863175577 / 0896080077

ระบบประกาศเสียง /ระบบกระจายเสียงไร้สาย

ที่ตอบโจทย์การใช้งาน ในยุค Covid-19

(ผู้รับ)>>>>>อยู่ที่ไหนก็ ฟังเสียงประกาศได้

(หน่วยงานประกาศข่าว)>>>> สะดวกไร้สาย ควบคุมผ่านออนไลน์

ประกาศได้ 24 ชั่วโมง ไม่รบกวนใคร เลือกออก/ไม่ให้ออกลำโพงได้

ระบบเสียงไร้สายที่ เสียงคมชัด ดีที่สุด ครบทุ้ม แหลม(ทดลองฟัง)

 • กระจายเสียงได้ 2 ช่องทาง รับฟังประกาศผ่านโทรศัพท์ และรับฟังผ่านลำโพงที่ติดตั้ง

 • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการประกาศอัตโนมัติ ทำให้ทราบก่อนว่าหน่วยงานมีประกาศ หรือหยุดประกาศ

 • ฟังเสียงประกาศได้ทั้งจากโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์

ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย ที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้ได้

 • ไม่ต้องขออนุญาตใช้คลื่นความถี่

 • ไม่มีปัญหาคลื่นความถี่แทรก / รบกวนกันของคลื่นความถี่ /ความถี่ชนกัน

 • เสียงดัง ฟังชัดเจน ครบทุกเสียง ทุ้ม กลาง แหลม

 • กระจายข่าวสาร ประกาศข่าวสารออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยไม่รบกวน

 • ใช้กับชุดลูกข่ายเลือกควบคุมให้เสียงออก/ไม่ให้ออกที่ลำโพงได้

 • ง่ายในการจัดการ ควบคุมและตั้งค่าระยะไกล

 • ตรวจสอบสถานะการทำงาน ผ่านหน้าเว็บทำให้ทราบปัญหาหรือช่วยให้บำรุงรักษาป้องกันการเสียหายของอุปกรณ์ได้ง่าย

มีการแจ้งเตือนเมื่อมีการกระจายเสียง หรือหยุดกระจายเสียง และใช้โทรศัพท์มือถือรับฟังเสียงผ่านหน้าเว็บได้ทันที

ระบบกระจายเสียงไร้สาย / ระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย/ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย (Wireless Audio Broadcasting System)/ระบบกระจายเสียงสาธารณะแบบไร้สาย(Wireless Public Address System)/ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย (Automatic Wireless Audio Broadcasting System) คือการกระจายเสียงผ่านคลื่นวิทยุ หรือผ่านโครงข่าย หรือเครือข่ายการสื่อสารที่ไม่ได้ใช้สาย (Wireless Network) เช่น ระบบกระจายเสียงผ่านโครงข่าย/เครือข่ายไอพี, ระบบกระจายเสียงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต,IP Network Public Address System ,IP Network Audio System,IP Network Audio Broadcast System เป็นต้น

ใช้สำหรับการกระจายเสียงระยะทางไกล ของหน่วยงาน อปท เทศบาล อบต. หมู่บ้าน เพื่อแก้ปัญหาของการกระจายเสียงแบบเดินสายของระบบเสียงตามสาย

ระบบกระจายเสียงไร้สาย แบ่งได้ตามเทคโนโลยีที่ใช้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

1.ระบบกระจายเสียงไร้สายชนิดใช้คลื่นวิทยุ ในการเป็นตัวนำพาคลื่นเสียงไป ยังปลายทาง เทคโนโลยีนี้มีการใช้งานกันมานานตั้งแต่อดีตคล้ายๆกับการส่งสัญญาณวิทยุ AM/FM แต่เนื่องจากขีดจำกัดของคลื่นวิทยุ ทำให้มีการจัดสรรเฉพาะย่านความถี่และเฉพาะหน่วยงานที่มีความจำเป็น เช่นหน่วยงาน อปท( เทศบาล อบต.)เพื่อการเชื่อมโยง สำหรับการกระจายเสียงตามสาย (หอกระจายข่าวไร้สาย) โดย สำนักงาน กสทช. ได้จัดสรรความถี่ย่าน UHF 420.200MHz (เดิม) และปัจจุบันได้เปลี่ยนให้ใช้ย่าน 430.225MHz , 430.275MHz, 435.225MHz และ 435.275MHz แทน

2.ระบบกระจายเสียงไร้สายชนิดผ่านโครงข่าย/เครือข่ายไอพี (Audio Over IP Network / IP Network Audio Broadcasting System) คือการส่งสัญญาณเสียงผ่านโครงข่าย/เครือข่ายเน็ตเวอร์คคอมพิวเตอร์ เครือข่ายแลน หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งรองรับได้ทั้งแบบสายและแบบไร้สาย จึงทำให้มีข้อดีหลายๆด้าน และในอนาคตจะนิยมเปลี่ยนมาใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากคุณภาพของสัญญาณเสียงดีกว่าระบบใช้คลื่นวิทยุ และไม่มีขีดจำกัดเรื่องระยะทาง ตลอดจนรองรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่นร่วมกับระบบ IP CCTV , การกระจายสัญญาณ Wifi Hot Sport และอื่นๆ

สามารถทำเป็น ระบบกระจายเสียง แบบสามารถแบ่งกลุ่ม พร้อมสัญญาณเสียงเตือนภัย ชนิดไร้สาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบกระจายเสียงไร้สาย ระบบเสียงประกาศไร้สาย หอกระจายข่าวไร้สาย ระบบกระจายเสียงและประกาศเตือนภัยทางไกลอัตโนมัติไร้สาย ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย (Wireless Audio Broadcast System) ระบบประกาศเสียงตามสาย

ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ในการกระจายข้อมูลข่าวสาร แจ้งเหตุ และเตือนภัย ด้วยคลื่นวิทยุ จากศูนย์ควบคุมไปยังลูกข่ายที่ติดตั้งกระจายไปในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน ทำให้สามารถกระจายข่าวสาร แจ้งเตือนภัยได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ข้อดี ของระบบกระจายเสียงตามสายแบบไร้สาย

 • สะดวกและรวดเร็วในการติดตั้งและดำเนินการ

 • ไม่มีปัญหาเรื่องสายสัญญาณขาด หรือโดนแอบตัดสาย

 • สามารถใช้กับพื้นที่ๆไม่มีเสาไฟฟ้า หรือสามารถเดินสายได้