เกี่ยวกับเรา

9Audio บริการ ให้คำปรึกษา รับออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย โดยเฉพาะ กลุ่มลูกค้า ชุมชน หมู่บ้าน เทศบาลฯ อบต. หรือหน่วยงานราชการ และเอกชน อื่นๆ ทั่วไป

นำเสนองานในลักษณะขายเชิงให้คำปรึกษา โดยพิจารณาจากปัญหา และความต้องการของลูกค้าโดยคำนึงถึงงบประมาณที่ตั้งไว้ วิเคราะห์ สำรวจ ออกแบบ แนะนำ โดยคัดเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม สำหรับในแต่ละงานโครงการ

จำหน่ายและให้บริการ ระบบเสียงตามสาย/ระบบเสียงไร้สาย โดยเฉพาะ มือถือ /ไลน์ 0863175577 / 0896080077


ให้คำปรึกษา ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย


เราชำนาญงานด้าน ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย โดยเฉพาะให้ความรู้ แนะนำ ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สายสินค้าที่มีคุณภาพ


ให้ความรู้ อบรม ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย

มีโซลูชั่น ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย ทั้งแบบคลื่นความถี่ 430.225MHz และระบบเสียงไร้สายผ่านเครือข่ายไอพีครบเรื่อง ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย รองรับการใช้งานทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชนมุ่งมั่นพัฒนา ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพวิจัยและพัฒนา สินค้า


ติดตั้งลำโพงระบบเสียงไร้สายตรวจเช็คระบบเสียงไร้สายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย (WIRELESS BROADCASTING SYSTEM)ซ่อมแซมระบบสายนำสัญญาณเสียงตามสาย